Hoe gaat Kluslink om met de AVG en wat betekent dat voor jou?

Sinds eind mei is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Hierover is al veel gezegd en geschreven, maar voor de volledigheid hebben we voor je op een rijtje gezet hoe wij omgaan met de AVG en wat dat voor Kluslink gebruikers betekent.

 

De AVG en Kluslink

Kluslink voldoet aan de eisen van de AVG. Wij verzamelen persoonlijke gegevens van gebruikers alleen indien ze noodzakelijk zijn. Dit heet dataminimalisatie. Een voorbeeld hiervan is onze koppeling met (welke data opslag bijv. Office 365). De informatie die in Kluslink weergegeven wordt, staat dan opgeslagen in (naam data opslag bijv. Office 365). Kluslink vraagt achter de schermen de benodigde info op en toont deze aan jou, maar slaat zelf de gegevens niet op.

 

De gegevens die wij verzamelen en verwerken hebben als doel het zorgen dat Kluslink gebruikers het kluslinkplatform kunnen gebruiken. Hieronder valt ook het analyseren van data ter verbetering van Kluslink – en deze data is geanonimiseerd. We gebruiken de gegevens die wij verzamelen niet voor andere doeleinden.

 

Onze hostingpartij is ISO27001, NEN7510 en ISAE3402 gecertificeerd en Kluslink voldoet zelf aan (ISO…… en NEN…..) – waarmee we aantonen dat onze interne processen op orde zijn en dat we veilig omgaan met persoonsgegevens.

 

De AVG garandeert individuen onder andere het recht op dataportabiliteit, vergetelheid en inzage. Hieronder zetten we op een rijtje hoe deze rechten van toepassing zijn voor Kluslink gebruikers.

 

  

Rechten van gebruikers

 

Het recht op dataportabiliteit

Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen. Als Kluslinkgebruiker kun je de persoonsgegevens die Kluslink verwerkt vinden door te navigeren naar je profielpagina. Deze gegevens kun je ontvangen door te printen (eventueel naar een PDF) of te kopiëren / plakken.

 

Het recht op vergetelheid

Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als degene van wie we gegevens verwerken erom vraagt.

 

Je kunt als Kluslinkgebruiker zelf de gegevens op je profielpagina aanpassen. Alleen door je account te deactiveren, worden deze gegevens van Kluslink verwijderd. Als jouw Kluslink-account gedeactiveerd wordt door de admin Kluslink, is je profiel niet meer zichtbaar, wordt het niet meer teruggevonden via de zoekfunctie en kunnen er geen chatberichten meer worden verstuurd. Je kunt dan ook niet meer inloggen op Kluslink en je profielfoto wordt niet meer getoond bij berichten en andere content die je eerder op Kluslink hebt geplaatst.

Na 6 maanden worden alle gegevens behalve naam en e-mailadres uit gedeactiveerde accounts verwijderd.

 

Het recht op vergetelheid geldt op Kluslink in de volgende situaties:

      Als Kluslink de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze verwerkt worden.

      Als Kluslink eerder (uitdrukkelijke) toestemming heeft gekregen voor het gebruik van gegevens, maar die toestemming nu ingetrokken wordt.

      Als er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking. Er gelden op grond van de AVG verschillende rechten van bezwaar (absoluut en relatief).

      Als Kluslink gegevens onrechtmatig verwerkt.

      Als de wettelijk bepaalde bewaartermijn van de gegevens verstreken is.

 

Recht op inzage

Dit is het recht om persoonsgegevens in te zien. Zoals we onder het recht op dataportabiliteit schreven, kun je als Kluslink gebruiker zelf op je profielpagina zien welke gegevens wij over jou bewaren.

 

Waarom we gegevens verwerken
Dit doen wij omdat Kluslink gebruikers ,waarmee je communiceert op Kluslink, de betreffende gegevens nodig heeft om de klus goed te kunnen klaren. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens omwille van interne communicatie tussen Kluslink gebruikers, niet omwille van enig ander (marketing)doeleinde.
 

      Aan welke organisaties wij persoonsgegevens doorgeven
Wij geven persoonsgegevens in principe niet door aan andere organisaties, maar maken wel gebruik van een (uitvoerig gecertificeerde en beveiligde) hostingpartij genaamd(naam hostingpartij).

      Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zo lang jij een actief account op een Kluslink hebt. Als jouw profiel wordt gedeactiveerd, bewaren we je gegevens nog 6 maanden. Berichten of andere content die je geplaatst hebt op Kluslink blijft wel beschikbaar voor andere Kluslinkgebruikers. Je profielfoto die daarbij staat wordt vervangen door je initialen.

      Welke privacyrechten je als Kluslinkgebruiker hebt
Dit zijn de rechten die we in dit artikel omschrijven.

      Dat de organisatie het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens Kijk op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie hierover.